​VIKARLØSNINGER

Job-Link tilbyder teknisk vikarassistance i forbindelse med f.eks. sygdom, barsel, spidsbelastninger eller til projektopgaver.

Job-Link råder over en stor og opdateret emnebank med dygtige teknikere. I emnebanken står registreret alle relevante data på vore vikarer, eksempelvis personlige data, oplysninger om uddannelse, arbejdserfaring, EDB- og sprogkundskaber samt særlige kompetenceområder.

Job-Link’s vigtigste opgave er at finde den rigtige person til opgaven – første gang. Derfor er det af afgørende betydning, at virksomheden og vikaren matcher hinandens krav og ønsker både på det faglige og personlige niveau.

Før en kandidat optages i emnebanken og efterfølgende kan starte i et vikariat, foretages en grundig udvælgelsesprocedure med indhentning af referencer, tests, interview hvor både kandidatens personlighed og faglige kvalifikationer afdækkes. Herefter kan udvælgelsen af den bedst egnede vikar til en specifik opgave foretages ved omhyggeligt at sammenligne virksomhedens krav med kandidaternes kvalifikationer. Derfor vil den vikar vi anviser være faglig kvalificeret til at løse den pågældende opgave.

EKSEMPLER PÅ VIKAROPGAVER HOS VORES KUNDER

 • Alle typer ingeniøropgaver
 • CAD tegninger i 2D og 3D
 • Drifts- og produktionsteknik
 • Kvalitetssikring, kvalitetsstyring
 • CE-mærkning, maskindirektivet
 • Maskin-, bygge- og stålkonstruktion
 • Konstruktion og produktudvikling
 • Projektering, rådgivning og tilsyn
 • Projektledelse
 • Teknisk illustration og animation
 • Teknisk indkøb og logistik
 • Teknisk dokumentation, manualer og datablade
 • Test, kontrol, afprøvning og måleteknik

FREELANCEASSISTANCE

Job-Link har opbygget et netværk af dygtige freelancekonsulenter, der arbejder fra opgave til opgave for skiftende arbejdsgivere i kortere eller længere perioder. Freelancekonsulenten er derfor en meget fleksibel arbejdskraft, som ofte er i besiddelse af specialviden på et eller flere områder. Freelancearbejde strækker sig fra arbejde, der kan løses af freelanceren hjemmefra til arbejde, hvor freelanceren indgår som tidsbestemt arbejdskraft i et team i virksomheden. Ofte knyttes freelanceren til nogle få virksomheder, der så har mulighed for at trække på den samme freelancer igen og igen. Job-Link tilbyder jobformidling på en struktureret og systematisk måde, som hjælper virksomheder og freelancere til at finde hindanden.

Er du interesseret i at høre om vikarløsninger eller hvordan du bliver vikar, er du velkommen til at kontakte HR-chef Iben Holm på tlf.: +45 40 60 20 00.

Job-Link på Charlottenlund Slot | Jægersborg Allé 1, 2. sal | DK-2920 Charlottenlund

Job-Link ApS​  |  Søgårdsvej 44, 1. sal  |  DK-2820 Gentofte

Job-Link Ukraine | 1A Sportyvna sq, 17th floor, Kiev, 01601, Ukraine

Kristine@job-link.dk | Tlf.: +45 40 60 23 00 | CVR: 34694370

Vi er medlem af:​