​Firmapræsentation

Læs i PDF-format

Job-Link henvender sig til virksomheder, der har behov for personale til fastansættelse, projektansættelse eller vikarassistance på timebasis. Job-Link er specialiseret i rekruttering af topkvalificeret personale til en lang række fagområder inden for bl.a. den tekniske branche, hvad enten det drejer sig om personale til rutine, specialist- eller ledelsesopgaver.

Vikarassistance

Job-Link tilbyder vikarassistance i forbindelse med f.eks. sygdom, barsel, spidsbelastninger eller til projektopgaver.

Job-Link råder over en stor og opdateret emnebank med dygtige teknikere. I emnebanken står registreret alle relevante data på vores vikarer, eksempelvis oplysninger om uddannelse, arbejdserfaring, IT- og sprogkundskaber samt særlige kompetenceområder.

Job-Link’s vigtigste opgave er at finde den rigtige person til opgaven – første gang. Derfor er det af afgørende betydning, at virksomheden og vikaren matcher hinandens krav og ønsker både på det faglige og personlige niveau.

Før en kandidat optages i emnebanken og efterfølgende kan starte i et vikariat, foretages en grundig udvælgelsesprocedure med indhentning af referencer, tests, interview hvor både kandidatens personlighed og faglige kvalifikationer afdækkes. Herefter kan udvælgelsen af den bedst egnede vikar til en specifik opgave foretages ved omhyggeligt at sammenligne virksomhedens krav med kandidaternes kvalifikationer. Derfor vil den vikar vi anviser være faglig kvalificeret til at løse den pågældende opgave.

Prisniveau

Timeprisen for en vikar vil typisk ligge i niveauet kr. 400,00 – 900,00 excl. moms afhængig af den valgte vikars uddannelse, erfaring og kvalifikationer.

Bemærk at den angivne timepris er incl. alle sociale omkostninger, (ATP, Sygedagpenge, sogne-/helligdagsbetaling, G-dage), feriepenge mv.

Freelanceassistance

Job-Link har opbygget et netværk af dygtige freelancekonsulenter, der arbejder fra opgave til opgave for skiftende arbejdsgivere i kortere eller længere perioder. Freelancekonsulenten er derfor en meget fleksibel arbejdskraft, som ofte er i besiddelse af specialviden på et eller flere områder. Freelancearbejde strækker sig fra arbejde, der kan løses af freelanceren hjemmefra til arbejde, hvor freelanceren indgår som tidsbestemt arbejdskraft i et team i virksomheden.

Ofte knyttes freelanceren til nogle få virksomheder, der så har mulighed for at trække på den samme freelancer igen og igen. Job-Link tilbyder jobformidling på en struktureret og systematisk måde, som hjælper virksomheder og freelancere til at finde hinanden.

Rekruttering

Job-Link hjælper virksomheder med at finde den bedst egnede kandidat til en specifik stilling med et minimalt forbrug af virksomhedens tid og ressourcer og med en maksimal sikkerhed for, at få den rigtige medarbejder første gang.

Job-Link udvælger personale via en omfattende emnebank og ved aktiv søgning. Emnebanken benyttes kun som et supplement i søgningen efter den rigtige medarbejder. Job-Link afsøger og identificerer systematisk markedet for kvalificerede kandidater, der opsøges diskret og herefter kan indgå i den samlede personaleudvælgelse. Ved at anvende denne fremgangsmåde opnås det størst mulige søgegrundlag og der er dermed større sikkerhed for at finde de eftertragtede medarbejdere. Man må ikke glemme, at det langt fra er alle potentielle kandidater, der læser stillingsannoncer.

Rekrutteringsforløbet foregår i tæt samarbejde med virksomheden, men Job-Link aflaster den personaleansvarlige i rekrutteringsprocessen og tager det ”tunge” og tidskrævende arbejde, så den personaleansvarlige kun behøver at bruge tid på at vælge mellem de kvalificerede kandidater, der præsenteres. Dette kan typisk spare virksomheden for 50-80 timers arbejde.

​Rekrutteringsprocessen

 • ​Afdækning af job-, person- og virksomhedsprofil.
 • ​Kandidatsøgning via emnebank og markedssøgning.
 • ​Vurdering af potentielle kandidater.
 • ​Udvælgelse og interviews af kandidater.
 • ​Indhentning af referencer, test, check af eksamensbeviser mm.
 • ​Analyse og sortering af finalekandidater.
 • ​Præsentation af finalekandidater.
 • ​Interview hos kunden, hvorefter den rette kandidat ansættes.
 • ​Afslag til øvrige kandidater

Priser

Honorar for rekrutteringen er 26 % af årslønnen for den valgte kandidat. Vi fakturer 1/3-del i opstartsgebyr ved opgavens start og det resterende beløb, når der er skrevet kontrakt med den ny medarbejder.

Garanti

Hvis ansættelsesforholdet ophører inden for 3 måneder og årsagen kan henføres til det udførte rekrutteringsarbejde, finder Job-Link uden yderligere beregning en ny medarbejder.

Fordele ved at benytte Job-Link til rekruttering

 • Virksomheden sparer en masse kostbar tid.
 • Kandidaterne sikres et diskret og etisk ansættelsesforløb.
 • ​Virksomheden kan rekruttere anonymt.
 • ​Der opnås hurtigere ansættelse.
 • ​Der sikres et bredere søgegrundlag end ved annoncering.
 • ​Maksimal træfsikkerhed, dermed ingen dyre fejlansættelser.
 • Der fås en professionel sparringspartner.
 • ​En partner med stort markedskendskab og faglig indsigt.
 • ​Virksomheden får 3 måneders garanti