​VIKARER TIL BOGHOLDERIET

Mangler jeres virksomhed en dygtig og erfaren bogholder eller regnskabschef?

Job-Link tilbyder vikarassistance til alle typer af opgaver ved bogholderiet helt ned til 1 måneds vikariat. Vi kan også tilbyde at stå fast for virksomhedens regnskabsfunktion med en eller flere medarbejdere et fast antal timer om måneden.

Assistancen vil bl.a. bestå af følgende opgaver:

 • Debitor-, kreditor- og finansbogføring
 • Fakturering
 • Lønbehandling samt bogføring og afstemning
 • Moms
 • Rykkerprocedure
 • Bankafstemning
 • Likviditetsstyring
 • Administrativ støtte til projektledere/kollegaer/ledelse
 • Sagsstyring
 • Indberetninger
 • Budgettering
 • Månedsafslutning og budgetopfølgning/efterkalkulationer
 • Ledelsesrapportering
 • Kontakt til bank
 • Kontakt til revisor
 • Årsafslutning samt udarbejdelse af årsregnskab til revisor
 • Rådgivning og sparring

VIKARASSISTANCE

Job-Link tilbyder vikarassistance indenfor bogholderi i forbindelse med f.eks. sygdom, barsel eller spidsbelastninger, eller som virksomhedens faste økonomifunktion i form af en bogholder og eller regnskabschef et fast antal timer om måneden enten i virksomheden eller hos os.

Job-Link råder over en stor og opdateret emnebank med dygtige medarbejdere. I emnebanken står registreret alle relevante data på vores medarbejdere.

Job-Link’s vigtigste opgave er, at finde den rigtige person til opgaven. Derfor er det af afgørende betydning, at virksomheden og kandidaten matcher hinandens krav og ønsker både på det faglige og personlige niveau.

Før en kandidat optages i emnebanken og efterfølgende kan starte i et samarbejde med virksomheden, foretages en grundig udvælgelsesprocedure hvor både kandidatens personlighed og faglige kvalifikationer afdækkes. Herefter kan udvælgelsen af den bedst egnede vikar til en specifik opgave foretages ved omhyggeligt at sammenligne virksomhedens krav med kandidaternes kvalifikationer. Derfor vil den kandidat vi anviser være både fagligt og personligt kvalificeret til at løse den pågældende opgave.

PRISNIVEAU

Timeprisen for en bogholder er på mellem 350-500 kr. ex moms afhængig af personens kompetencer.

Timeprisen for en regnskabschef er på mellem 600-800 kr. ex moms afhængig af personens kompetencer.

Ved vikariater af længere perioder samt ønske om fast udlicitering af virksomhedens økonomifunktion aftales prisen individuelt.

Timeprisen er inkl. alle sociale omkostninger, (ATP, Sygedagpenge, sogne-/helligdagsbetaling, G-dage), feriepenge mv

Job-Link på Charlottenlund Slot | Jægersborg Allé 1, 2. sal | DK-2920 Charlottenlund

Job-Link ApS​  |  Søgårdsvej 44, 1. sal  |  DK-2820 Gentofte

Job-Link Ukraine | 1A Sportyvna sq, 17th floor, Kiev, 01601, Ukraine

Kristine@job-link.dk | Tlf.: +45 40 60 23 00 | CVR: 34694370

Vi er medlem af:​